ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Phần mềm là công cụ không thể thiếu trong hoạt động điều hành và sản xuất kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp. Hầu hết các công ty dù ở quy mô mà cũng cần có sự hỗ trợ của phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Chào mừng bạn đã đến với TPSofts

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo sản phẩm và dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng sẢn phẩm, dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi sản phẩm, dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép sản phẩm. dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Liên quan đến việc bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Nội dung của bạn trong sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi

Một số sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Một số sản phẩm, dịch vụ có thể cung cấp cho bạn những cách để truy cập và xóa nội dung đã được cung cấp cho sản phẩm, dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng nội dung đã được gửi trong những sản phẩm, dịch vụ đó. Đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

Sửa đổi và chấm dứt sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến sản phẩm, dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một sản phẩm, dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một sản phẩm, dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi sản phẩm, dịch vụ đó.

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về sản phẩm, dịch vụ của mình.

TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ HỨA HẸN CỤ THỂ NÀO VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC SẢN PHẨM,DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC MỨC ĐỘ TIN CẬY, SỰ SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN CỦA CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐÓ. CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ THEO "HIỆN TRẠNG".

Trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi

KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KHOẢN LỢI NHUẬN, DOANH THU HOẶC DỮ LIỆU BỊ MẤT MÁT, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, DO BỊ XỬ PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC BỊ TRỪNG PHẠT.

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KỂ CẢ ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH NÀO, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ (HOẶC, THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP LẠI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHO BẠN).

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ.

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một sản phẩm, dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong sản phẩm, dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của sản phẩm, dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một sản phẩm, dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MỀM TPSOFTS NẾU BẠN CÓ NHU CẦU

Liên hệ