PHẦN MỀM CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - TÍCH ĐIỂM

Nhiệm vụ của phần mềm quản lý chương trình khuyến mãi – tích điểm

Kiểm soát thời gian khuyến mãi tích điểm

Thiết lập thời gian bắt đầu, kết thúc khuyến mãi. Kéo dài hay rút ngắn thời gian khuyến mãi theo yêu cầu Thời gian trao quà tặng, mã dự thưởng.

Quản lý quà tặng, mã dự thưởng

Kiểm soát số lượng và loại quà tặng, mã dự thưởng, theo dõi tồn kho quà tặng. Chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp với thời điểm khuyến mãi và cấp bậc giải thưởng.

Quản lý tỷ lệ trúng thưởng

Tỷ lệ trúng thưởng sẽ được kiểm soát theo tình hình thực tế hoặc kế hoạch tính trước. Giá trị quà tặng cũng được phân bố hợp lý theo từng giai đoạn chương trình.

Quản lý đối tượng tham gia khuyến mãi

Dựa theo phân loại khách hàng

Quản lý chi phí khuyến mãi

Tổng hợp, phân tích và điều chỉnh chi phí một cách hợp lý giữa các chương trình khuyến mãi hoặc một khuyến mãi riêng lẻ.

Kiểm soát hình thức triển khai

Kiểm soát toàn bộ thời gian, hình thức tổ chức, địa điểm, người phụ trách, đối tượng nhắm tới và cách tham gia chương trình khuyến mãi – tích điểm.

Quản lý tích điểm

Tích điểm cho khách hàng dựa trên số lần giao dịch và giá trị đơn hàng tùy theo giá trị quy đổi được thiết lập sẵn. Lưu trữ và gửi thông tin ưu đãi cho khách hàng theo điểm số.

Thống kê, báo cáo

Thống kê số liệu từ lúc bắt đầu đến kết thúc của từng chương trình, tổng hợp số liệu nhiều chương trình, xuất báo cáo chi tiết và tổng thể.

Giá trị mang lại của chương trình khuyến mãi – tích điểm

Tạo ra hệ thống khuyến mãi chuyên nghiệp

Hỗ trợ kiểm soát chi tiết các chương trình khuyến mãi - tích điểm

Đánh giá, đo lường hiệu quả dựa trên số liệu thực

Lưu trữ và phân loại khách hàng, hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng và bán hàng

Chọn ngay TPSOFTS

Quy trình tiếp nhận và thực hiện bài bản, rõ ràng
Chất lượng phần mềm được chú trọng hàng đầu
Bám sát yêu cầu thực tế của doanh nghiệp
Tùy biến theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Chi phí hợp lý theo yêu cầu và quy mô doanh nghiệp

HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MỀM TPSOFTS NẾU BẠN CÓ NHU CẦU

Liên hệ