PHẦN MỀM ERP

Vì sao nên chọn phần mềm ERP của chúng tôi?
Phần mềm ERP có tính ứng dụng cao, bám sát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
Hỗ trợ kịp thời khi phát sinh lỗi trong quá trình vận hành
Cam kết bảo hành theo hợp đồng của khách hàng
Chăm sóc khách hàng thường xuyên, lắng nghe và sửa đổi bản thân để tiến bộ hơn.

Tính năng của phần mềm ERP

Phần mềm ERP là hệ thống bao gồm những phần mềm con cấu thành. Chúng liên kết với nhau để trở thành một hệ thống đồng nhất và vận hành trơn tru.

Team Member

Hỗ trợ nhân sự xử lý những nghiệp vụ cần thiết và nâng cao như quản lý nhân viên, quản lý tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, quản lý sổ sách, giấy tờ.

Quản lý nhân sự

Team Member

Hỗ trợ nghiệp vụ bán hàng, thống kê thông tin khách hàng. Những nghiệp vụ có thể làm như tạo hóa đơn, lưu trữ thông tin, quản lý sản phẩm, kho và nhân viên...

Quản lý bán hàng

Team Member

Tùy chỉnh hệ thống, khai báo thuế, quản lý tiền tệ, danh mục tài khoản, đối tượng, hợp đồng mở, kết xuất dữ liệu, kiểm soát, theo dõi lịch sử chứng từ từ khi lập, sửa, xóa...

Kế toán

Team Member

Thực hiện tương tác với khách hàng thông qua thông tin thu thập được từ quản lý bán hàng. Vận hành và quản lý các chiến dịch marketing, tích hợp email marketing, sms marketing, tổng đài IP…

Chức năng CRM

Team Member

Kết hợp với tính năng quản lý nhân sự thông tin về các dự án, phân công công việc cần làm cho từng người, từng bộ phận, từng nhóm… Theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả công việc của từng bộ phận.

Quản lý nội bộ

Team Member

Quản lý danh mục sản phẩm, số lượng, giá cả, quản lý xuất - nhập. Thống kê và kiểm soát hóa đơn, chứng từ nhập - xuất. Đưa ra đề xuất duy trì hạn mức tồn kho.

Quản lý kho

Team Member

Khai báo và quản lý thông tin cần thiết về những dự án cần lập kế hoạch và triển khai. Quản lý danh sách các thành viên tham gia dự án, công ty trực thuộc, tiến trình công việc...

Quản lý dự án

Team Member

Lên quy trình vận chuyển hàng hóa tối ưu. Kiểm soát hàng hóa theo lô, theo chuyến. Phân công nhân sự phụ trách. Kết hợp với tính năng quản lý kho kiểm soát hàng hóa.

Quản lý vận chuyển

Team Member

Các tính năng trong hệ thống ERP đều có liên kết chặt chẽ với nhau về số liệu, thông tin và quy trình vận hành từng bộ phận. Đồng bộ dữ liệu giữa các phòng ban và báo cáo chi tiết.

Liên kết, báo cáo

Tính năng của phần mềm ERP

Kiểm soát thông tin khách hàng

Dữ liệu thông tin của khách hàng được thống nhất và lưu trữ một cách khoa học. Làm cơ sở hoạt động cho các bộ phận của công ty. Nâng cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Tăng năng suất làm việc

Tất cả các bộ phận hoạt động theo một quy trình thống nhất. Giúp tự động hóa một phần hay toàn bộ quá trình hoạt động. Công việc sẽ được vận hành một cách nhịp nhàng.

Dữ liệu đồng nhất

Dữ liệu sẽ được tổng hợp từ các bộ phận chuyên trách và làm nền tảng cho toàn hệ thống. Không quá nhiều bộ phận cùng nhập liệu một loại dữ liệu, gây tam sao thất bản và sai sót.

Xây dựng quy trình hoạt động

Phần mềm ERP được xem là xương sống cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm soát quá trình vận hành và hỗ trợ vận hành của từng bộ phận.

Liên kết các phòng ban

Liên kết các phòng ban với nhau bằng cách sử dụng chung một dữ liệu gốc. Theo dõi và kiểm soát hoạt động hỗ trợ của các phòng ban với nhau.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MỀM TPSOFTS NẾU BẠN CÓ NHU CẦU

Liên hệ