PHẦN MỀM QUẢN LÝ NỘI BỘ - GIAO VIỆC

Những vấn đề doanh nghiệp bạn đang gặp phải

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả

Hoạt động kinh doanh của bạn đang ngày càng đi xuống trong lúc vốn đầu tư ngày càng tăng.

Các phòng ban hoạt động rời rạc

Các bộ phận trong công ty không có sự phối hợp và liên kết với nhau. Công việc của từng phòng ban không tác động tích cực tới bất kỳ bộ phận nào trong công ty.

Không thể kiểm soát tốt công việc của nhân viên

Công việc đình trệ, nhân viên người quá tải người nhàn hạ. Công việc giữa các phòng ban chồng chéo lên nhau. Tập khách hàng và đối tác ngày càng bị thu hẹp.

Không thể gửi thông báo chính xác đến từng nhân viên

Thông tin tiếp nhận bị sai lệch hay không thể nhất quán mỗi khi có thông báo mới. Không đến được với tất cả nhân viên trong công ty hay phòng ban.

Để xem, phần mềm quản lý nội bộ làm được gì?

Image

Quản lý công việc

Quản lý và phân công công việc một cách thống nhất, từ trên xuống dưới, theo quy trình, từng phòng ban, nhóm và từng cá nhân một cách khoa học, nhanh chóng và nhất quán.

Image

Quản lý hợp đồng

Quản lý số lượng, thông tin chi tiết từng hợp đồng, phân loại hợp đồng. Quản lý nợ phải trả và doanh thu cần thu hồi và cả thời gian thỏa thuận và ký kết hợp đồng.

Image

Thông báo nội bộ

Tổ chức, sắp xếp các văn bản, thông báo theo nhóm hay phòng ban. Tự động hóa quá trình phê duyệt và thường xuyên cập nhật văn bản, thông báo.

Image

Quản lý phê duyệt

Tạo form mẫu và phân loại các yêu cầu - đề xuất như Xin nghỉ, Phí Công tác, Hợp đồng...Lựa chọn phê duyệt từng form hay đồng thời tất cả.

Image

Quản lý quy trình

Xây dựng, chuẩn hóa và theo dõi quy trình, chuyển giao công việc giữa các quy trình và đo lường kết quả, phân tích và kiểm soát dữ liệu rõ ràng.

Image

Thống kê, báo cáo

Thống kê chi tiết hoạt động nội bộ của công ty, phân tích số liệu từng hoạt động. Xuất báo cáo chi tiết và tổng thể dựa theo những số liệu thực đã qua phân tích.

Hãy chọn chúng tôi, bạn sẽ có

Bám sát yêu cầu của bạn, sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với hoạt động thực tế.
Liên kết dễ dàng với những phần mềm có sẵn trong doanh nghiệp mà không gặp nhiều khó khăn
Xử lý phát sinh hiệu quả và đến cùng. hạn chế gián đoạn quá trình vận hành
Dịch vụ được chú trọng, tạo cho bạn cảm giác thoải mái nhất khi làm việc với chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MỀM TPSOFTS NẾU BẠN CÓ NHU CẦU

Liên hệ