Quản lý tổng hợp doanh nghiệp, xây dựng quy trình hoạt động chặt chẽ. Liên kết phòng bạn, thống nhất.

Kiểm soát và xử lý hoạt động bán hàng. Hỗ trơ CSKH và marketing. Tăng doanh thu, tăng uy tín.

Hỗ trợ khách hàng nhận diện sản phẩm chính hãng, hỗ trợ doanh nghiệp thông tin đến khách hàng.

Quản lý thông tin và kiểm soát công việc nội bộ, liên kết phòng ban, vận hành hoạt động của doanh nghiệp.

Là công cụ hỗ trợ cho bộ phận bán hàng và marketing thực hiện ưu đãi, khuyến mãi quy mô lớn, phức tạp.

Tổng hợp, thống kê tình hình của kho. Đề xuất nhập - xuất, kiểm soát quá trình vận chuyển, báo cáo.

Kiểm soát và phân công công việc phù hợp, quản lý thông tin của nhân sự và quy trình tuyển dụng.

Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng. Thống kê thông tin, xử lý vấn đề, CSKH, hỗ trợ marketing.

Dịch vụ bảo hành sản phẩm của TPSofts nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình vận hành phần mềm.

Ngoài những phần mềm trên, TPSofts còn phát triển đa dạng các phần mềm ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Kiểm soát và xử lý hoạt động doanh nghiệp. Đặc biệt là quản lý dự án một cách chi tiết và chặt chẽ.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MỀM TPSOFTS NẾU BẠN CÓ NHU CẦU

Liên hệ