TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP

Trao đổi cụ thể với chủ doanh nghiệp hoặc người chịu trách nhiệm. Đúc kết vấn đề và khảo sát thực tế để nắm tình hình của doanh nghiệp. Kiểm chứng lại một lần nữa nhu cầu của doanh nghiệp và đưa ra những vấn đề phát sinh của quy trình hoạt động hiện tại (nếu có).

LÊN Ý TƯỞNG VÀ HOẠCH ĐỊNH QUY TRÌNH

Lên ý tưởng cho phần mềm thông qua khảo sát. Xây dựng lại quy trình hoạt động mới cho doanh nghiệp.
Trao đổi với doanh nghiệp về ý tưởng và quy trình mới, bổ sung sửa đổi theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp đã có phần mềm, TPSofts sẽ thẩm định khả năng áp dụng của phần mềm hiện có đối với quy trình vận hành mới này.
Quy trình đưa ra phải đạt những yêu cầu sau

 1. Không ảnh hưởng nhiều đến quá trình kinh doanh

  01
 2. Không xa rời với tình hình thực tế của doanh nghiệp

  02
 3. Thỏa mãn các nhu cầu của doanh nghiệp

  03
 4. Khắc phục thiếu sót của doanh nghiệp

  04
GIẢI PHÁP LÀ GÌ?

HÃY LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THIẾT KẾ PHẦN MỀM TPSOFTS NẾU BẠN CÓ NHU CẦU

Liên hệ